โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
งานกิจการสภา
งานควบคุมภายใน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานสวัสดิการสังคม
งานบริหารงานบุคคล
งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุข
งานป้องกันสาธารณภัย
พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิภารกิจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
โรงเรียนในเขตตำบล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.230.173.188
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,203,990

เฟสบุ๊ค อบต
LINE ID  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
อบต.หนองบัวโคก นำโดยท่านนายกพัสกร แกล้วกล้า ได้นำประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ โรงเรียนลำปลายมาศ 
     
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ. 2563 
     
โครงการจัดงานพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จัดโดยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก 
     
อบต.หนองบัวโคก ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ 
     
อบต.หนองบัวโคก จัดทำโครงการตัดผมให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.หนองบัวโคก 
     
อบต.หนองบัวโคก ได้ดำเนินโครงการ 1 ตำบลซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 
     
กิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศได้ดำเนินโครงการซ่อมแซมบ้านกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขต อบต.หนองบัวโคก 
     
"พิชิตยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก" 
        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เล็งเห็นความสำคัญถึงสุขภาพของประช
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะโรคไข้เลือดออกตำบลหนองบัวโคก 
       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เล็งเห็นความสำคัญถึงสุขภาพของประชาชนภายในตำบลโรคไข้เลือดออกที่มีสาเหตุจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกดำเนินการรณรงค์"พิชิตยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก" ร่วมกับชุมชนและนักเรียน
โครงการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รางวัลรองชนะเลิศระดับตำบล ในการแข่งขันทีม อบต.หนองบัวโคก และ AIA เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา 
      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ ชลประทานขนาดเล็ก สระบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ประจำตำบลหนองบัวโคก ประจำปี 2556 
      ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ จัดโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ประจำตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันท
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2556 
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556  สนามกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 2 บ้านหนองจานเกี้ยว
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 
      ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จัดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ วัดไตรรัตน์ (วัดบ้านห้วยศาลา หมู่ที่ 1)
โครงการทันตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 
      สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จัดทำโครงการทันตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุ (วันที่ 10 เมษายน 2556) ณ วัดไตรรัตน์ (วัดบ้านห้วยศาลา หมู่1)
โครงการดวงตาสดใส 
      ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จัดทำโครงการดวงตาสดใส เพื่อตรวจคัดกรองและผ่าตัดผู้ป่วยโรคตาต้อกระจก
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 
      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ในวันที่ 27 พฤษศจิกายน 2555 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก 
      กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุน ฯ ครั้งที่ 2 / 2556 ในวันที่ 8 มีนาคม 2556
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ 2556 
      กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุน ฯ ครั้งที่ 1 / 2556 ในวันที่ 21 ก.พ. 2556
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบัวโคก 
      อบต.หนองบัวโคก ได้แจ้งความจำนงเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กองทุนตำบ) จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยได้รับการจัดสรรประชากรแงบประมาณ จำนวน ๘,๐๙๖ คน งบ สปสช.(๔๐บาท/ประชากร) รวม ๓๒๓,๘๔๐ บาท และ อบต.สมทบเงินเข้ากองทุนไม่น้อยก
โครงการด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
      ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเพื่อบริการประชาชนโดยการจัดให้มีการแจกจ่ายน้ำตามหมู่บ้านในฤดูแล้ง จัดซื้อน้ำมันดีเซล เบนซิน อุดหนุนอำเภอลำปลายมาศเพื่อฝึกอบรม อปพร. ก่สร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ
โครงการด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
      ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีการจัดซื้อต้นไม้เพื่อปลูกในสถานที่ราชการและสวนสาธารณะ มีการก่อสร้างรั้วรอบขอบชิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนของตำบลหนองบัวโคกและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ มีการ
โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ส่งเสริมทางด้านการศึกษารวมทั้งการจัดหาอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน มีอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ จัดโครงการคืนสายตาแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการแข่ง
โครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
      ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีการอบรมการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ จัดหาเมล็ดพันธุ์ อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ มีการดำเนินการจริงด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบกับแผนงานที่ตั้งไว้ เป็นผลให้การพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต
โครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      ด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีการพัฒนาทางด้านก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก การขุดสระน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค มีการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จะเห็นได้ว่ามีการดำเนินการจริงด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
      สนับสนุนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ   สนับสนุนการจัดตั้งร้านค้าชุมชน   และสนับสนุนเงินทุนกลุ่มอาชีพ  
โครงการการพัฒนาระบบน้ำประปาหมู่บ้าน 
      เพื่อขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ การพัฒนาแหล่งเก็บน้ำ - โครงการขุดลอกสระน้ำ  
โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างถนนดิน 
      เป็นโครงการ ที่ อบต.หนองบัวโคกดำเนินการในปีที่ผ่านมา ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้สะดวกขึ้น  
สาส์นจากผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
1617 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 มิถุนายน 2567
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายในการปฏิบัติงาน
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การให้บริการ
อบต.ในเครือข่าย

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
ข้อมูล LPA ประจำปี 2566
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
การติดตามประเมินผลแผน
ข้อมูลการติดต่อ/แผนที่
มาตรการประหยัดพลังงาน
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบาย No Gift Policy
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
หมู่ 5 บ้านหนองบัวโคก ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-110621   Fax : 044-110621
Email : saraban_06311013@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.