โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
งานกิจการสภา
งานควบคุมภายใน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานสวัสดิการสังคม
งานบริหารงานบุคคล
งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุข
งานป้องกันสาธารณภัย
พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิภารกิจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
โรงเรียนในเขตตำบล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.230.173.188
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,203,966

เฟสบุ๊ค อบต
LINE ID


  หน้าแรก     ประชากรและครัวเรือน 

ประชากรและครัวเรือน
ประชากรและครัวเรือน  

ประชากรและครัวเรือน
       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก       

ตำบลหนองบัวโคก ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน 

            หมู่ที่ 1 บ้านห้วยศาลา                     หมู่ที่ 7 บ้านหนองตาดกง

            หมู่ที่ 2 บ้านหนองจานเกี้ยว            หมู่ที่ 9 บ้านหนองอีม้า

            หมู่ที่ 3 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่               หมู่ที่ 10 บ้านสี่เหลี่ยมประชามิตร

            หมู่ที่ 4 บ้านสระตะโก                      หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวหลวง

            หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวโคก                 หมู่ที่ 12 บ้านห้วยศาลาใต้

            หมู่ที่ 6 บ้านหนองตลาดควาย            หมู่ที่ 13 บ้านหนองโก

                                   ( หมู่ที่ 8 บ้านสวนครัว อยู่ในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย ) 

                        พื้นที่  58  ตารางกิโลเมตร  ( 36,562  ไร่ ) 

                                        จำนวนครัวเรือน  2,100  ครัวเรือน

                                       จำนวนประชากรทั้งหมด  7,276  คน  

                                       ชาย  3,637 คน   หญิง 3,639  คน              

                            

ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากากรรายหมู่บ้าน

ลำดับที่ หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

(หลัง)

จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 บ้านห้วยศาลา หมู่ที่ 1 258 420 444 864
2 บ้านหนองจานเกี้ยว หมู่ที่ 2 220 382 349 731
3 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่  หมู่ที่ 3 244 456 474 930
4 บ้านสระตะโก  หมู่ที่ 4 148 277 270 547
5 บ้านหนองบัวโคก  หมู่ที่ 5 156 182 168 350
6 บ้านหนองตลาดควาย  หมู่ที่ 6 248 408 429 837
7 บ้านหนองตาดกง หมู่ที่ 7 78 129 122 251
8 บ้านหนองอีม้า หมู่ที่ 9 92 125 138 263
9 บ้านสี่เหลี่ยมประชามิตร หมู่ที่ 10 196 391 385 776
10 บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 11 188 315 311 626
11 บ้านห้วยศาลาใต้ หมู่ที่ 12 182 390 364 745
12 บ้านหนองโก หมู่ที่ 13 90 162 185 347
  รวม 2100 3637 3639 7276

ที่มา : ข้อมูลกรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

 

 

                         

 

สาส์นจากผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
1617 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 มิถุนายน 2567
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายในการปฏิบัติงาน
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การให้บริการ
อบต.ในเครือข่าย

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
ข้อมูล LPA ประจำปี 2566
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
การติดตามประเมินผลแผน
ข้อมูลการติดต่อ/แผนที่
มาตรการประหยัดพลังงาน
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบาย No Gift Policy
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
หมู่ 5 บ้านหนองบัวโคก ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-110621   Fax : 044-110621
Email : saraban_06311013@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.