โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
งานกิจการสภา
งานควบคุมภายใน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานสวัสดิการสังคม
งานบริหารงานบุคคล
งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุข
งานป้องกันสาธารณภัย
พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิภารกิจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
โรงเรียนในเขตตำบล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.230.173.188
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,204,004

เฟสบุ๊ค อบต
LINE ID


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

 

การเกษตรกรรม

                ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีดังนี้

                                -  การเพาะปลูก  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ  คือ 

                 การ เพาะปลูกข้าว  ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น  พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบ

                 จึงเหมาะแก่การปลูกข้าว  นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกผลไม้และพืชผักด้วย

                                -  การปศุสัตว์  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการจำหน่าย  เช่น  สุกร  ไก่  เป็ด  โค  และกระบือ  เป็นต้น

การพานิชยกรรมและบริการ

1. สถานประกอบการด้านพานิชยกรรม

ก.  ร้านซ่อมรถ      จำนวน  8  แห่ง      จ. โรงกุญแจ          จำนวน  1  แห่ง

ข.  ร้านค้า               จำนวน  75  แห่ง    ฉ.  ฟาร์มไก่            จำนวน  14  แห่ง

ค.  ร้านอาหาร        จำนวน  1  แห่ง      ช.  ฟาร์มหมู            จำนวน  10  แห่ง

ง.  วงกบก่อสร้าง   จำนวน  1  แห่ง

 

2. สถานประกอบการด้านบริการ

ก.  โรงแรม                            จำนวน  -  แห่ง

ข.   สถานีอนามัย                   จำนวน  1  แห่ง

การอุตสาหกรรม

                       การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกส่วนใหญ่แล้วเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

 

ตารางแสดงประเภท / ขนาดโรงงานอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

 

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

จำนวน  (แห่ง)

1.  โรงสีข้าว

24 

2.  โรงงานแป้งขนมจีน

1

3.  โรงปั้นดินเผา

1

 

 

สาส์นจากผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
1617 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 มิถุนายน 2567
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายในการปฏิบัติงาน
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การให้บริการ
อบต.ในเครือข่าย

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
ข้อมูล LPA ประจำปี 2566
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
การติดตามประเมินผลแผน
ข้อมูลการติดต่อ/แผนที่
มาตรการประหยัดพลังงาน
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบาย No Gift Policy
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
หมู่ 5 บ้านหนองบัวโคก ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-110621   Fax : 044-110621
Email : saraban_06311013@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.