โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
งานกิจการสภา
งานควบคุมภายใน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานสวัสดิการสังคม
งานบริหารงานบุคคล
งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุข
งานป้องกันสาธารณภัย
พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิภารกิจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
โรงเรียนในเขตตำบล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.230.173.188
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,203,963

เฟสบุ๊ค อบต
LINE ID


  หน้าแรก     สำนักปลัด (สป) 

สำนักปลัด (สป)
สำนักปลัด (สป)  


นางสาวกฤศลาณีย์ ศรียันต์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0801672445


นายอดิเรก ถนอมสิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0861000946


นายนิวัฒน์ ถนอมสิน
นิติกรชำนาญการ


นางจิรวรรณ์ สะเทิงรัมย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายสันติ คงปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0655942950


พ.อ.อ.วุฒิเดช สวัสดิ์รัมย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


น.ส.ทิพย์ประภา ประจันทะศรี
นักจัดการงานทั่วไป


น.ส.เมวดี นิวงษา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นายอรัญ แกล้วกล้า
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


น.ส.ฐีตารีย์ มยุรา
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
สาส์นจากผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
1617 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 มิถุนายน 2567
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายในการปฏิบัติงาน
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การให้บริการ
อบต.ในเครือข่าย

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
ข้อมูล LPA ประจำปี 2566
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
การติดตามประเมินผลแผน
ข้อมูลการติดต่อ/แผนที่
มาตรการประหยัดพลังงาน
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบาย No Gift Policy
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
หมู่ 5 บ้านหนองบัวโคก ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-110621   Fax : 044-110621
Email : saraban_06311013@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.