โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
งานกิจการสภา
งานควบคุมภายใน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานสวัสดิการสังคม
งานบริหารงานบุคคล
งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุข
งานป้องกันสาธารณภัย
พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิภารกิจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
โรงเรียนในเขตตำบล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.112.198
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,539,629

เฟสบุ๊ค อบต
LINE ID


  หน้าแรก     ประกาศสภา 
ประกาศสภา
ประกาศสภา  
     ประกาศรายงานประชุมสภา ครั้งแรก วันที่ 7 มกราคม 25650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุม สมัยแรก วันที่ 11 ก.พ.650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ส.ค.650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ส.ค.650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิ.ย..650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 25650000-00-00เปิดอ่าน
     นัดประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 26 ส.ค.25650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภา วันที่ 15 ส.ค.25650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่15 สิงหาคม 25650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 วันที 8 ส.ค.25650000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2565 วันที่ 11 ก.พ..650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 25650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 25650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยเเรก ปรำจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2/25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การลริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 สิงหาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/25630000-00-00เปิดอ่าน
     ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/25630000-00-00เปิดอ่าน
     เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/25630000-00-00เปิดอ่าน
     เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ0000-00-00เปิดอ่าน
     เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/25620000-00-00เปิดอ่าน
     เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
     เรื่อง ประกาศรายงานการะชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/25620000-00-00เปิดอ่าน
     เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ประจำปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
     เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/25620000-00-00เปิดอ่าน
     เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/25620000-00-00เปิดอ่าน
     เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/25620000-00-00เปิดอ่าน
     เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/25620000-00-00เปิดอ่าน
     เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/25620000-00-00เปิดอ่าน
     เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/25620000-00-00เปิดอ่าน
     เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/25620000-00-00เปิดอ่าน
     เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.หนองบัวโคก เรื่องเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 2728 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายในการปฏิบัติงาน
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เอกสารดาวน์โหลด
อบต.ในเครือข่าย

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA ประจำปี 2567
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
การติดตามประเมินผลแผน
ข้อมูลการติดต่อ/แผนที่
มาตรการประหยัดพลังงาน
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบาย No Gift Policy
ข้อบัญญัติ อบต.
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
หมู่ 5 บ้านหนองบัวโคก ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-110621   Fax : 044-110621
Email : saraban_06311013@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.